Energioptimering Ringkøbing & Omegn

Mathiasen Byg tilbyder energioptimering i Ringkøbing, Herning og omegn. Der er en række myndighedskrav, der har som mål at reducere energiforbruget i bygninger, dertil en energimærkning.
Målet med energimærkning af bygninger er at synliggøre energiforbruget og give boligejere og andre bygningsejere viden om, hvordan de kan nedbringe energiforbruget. Nogle bygninger skal energimærkes fast hvert femte år, mens enfamiliehuse, sommerhuse mv. kun skal energimærkes ved salg. Alle energimærkninger er gyldige i fem år.​

Der er i øjeblikket gang i en revision af energimærkningsordningen, og en ny bekendtgørelse er i øjeblikket i høring. Behovet for ændringer skyldes, at energimærkningsordningen blev kritiseret for at være ineffektiv i en evaluering af den danske energispareindsats fra 2008.

Energioptimering af enfamiliehuse & fritidshuse

Langt de fleste energiselskaber giver tilskud til dine energiforbedringer i boligen. Tilskuddet er på ca. 30 øre/kWh og du kan få tilskud til bla.

  • Isolering/efterisolering
  • Udskiftning/forbedring af kedel- og varmeanlæg
  • Udskiftning af vinduer og døre
  • Facadesystem til let facade :https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=omjvlyIGUvQ
  • Facadesystem til let facade, værker eller dit energiselskab, som betyder, at du kan påbegynde arbejdet med at energiforbedre din bolig. Det er materialerne vi giver tilskud til, og du bestemmer derfor selv om du gennemfører arbejdet på egen hånd eller lader en håndværker klare arbejdet for dig.

Når du har færdiggjort arbejdet, sendes kontrakt og kvitteringer for materialerne eller det udførte arbejde til dit energiselskab.

Tilskuddet bliver til sidst udbetalt direkte til dit kontonummer. Så enkelt er det!

Tilskud giver fordele:

  • Du tjener penge for at forbedre dit hus
  • Du tjener langt hurtigere din investering ind
  • Du reducerer din energiregning
  • Du gør en indsats for miljøet

Energioptimering i Ringkøbing

Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energimærkningen af bygningen indebærer, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, der dels vurderer bygningens energitilstand og på det grundlag indplacerer den på en skala fra A1, A2, B, C til G, hvor A1 udtrykker høj energieffektivitet og G lav effektivitet. Derudover indeholder energimærkningen en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien. Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser i bygninger.

Energiforbedring gavner ikke alene din privatøkonomi. Ved at spare energi forbedrer du også klimaet, Danmarks betalingsbalance og forsyningssikkerheden. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.

Energimærkning af boliger er lovpligtigt.

De situationer, der udløser krav om energimærkning er: salg eller udleje af lejligheder eller ejendomme/bygninger, nybyggeri eller regelmæssig energimærkning af store bygninger. Enfamiliehuse og række/kædehuse mv.Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning, hvilket indebærer, at der her kun er krav om, at den enkelte boligenhed energimærkes. Det er dermed sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Hvis salget sker ved ejendomsmægler, har sælger pligt til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering af bygningen til salg, fordi energimærket skal fremgå af annoncer for ejendommen.

Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder eller andele/anparter, er det, som ved salg eller overdragelse af ejerlejligheder, andele og anparter i flerfamilieshuse, som udgangspunkt ejerforeningen eller andels/anpartsforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Gyldighedsperiode for energimærkning i Ringkøbing

En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under ti år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun syv år. Hvis huset sælges flere gange inden for henholdsvis den ti- eller syv-årige periode, kan den samme energimærkning benyttes igen.

Vi vil sammen med dit/ vort energiselskab hjælpe med energioptimering og alt papirarbejde.

Kontakt os for konsulentbistand og råd i forbindelse med energioptimering af din bolig. Ring til os på Tlf: 31564050 eller send os en besked via vores kontaktformular i bunden af siden.

Vi udarbejder en optimeringsrapport og beregner dine besparelser for de optimeringer der kunne være interessant for netop din bolig, og dette ganske gratis og uforpligtende.

Se kunders omtale af virksomheden her