Energioptimering i Herning og omegn

Der er en lang liste af myndighedskrav, hvori målet har været at kunne reducere energiforbruget i huse, enfamiliehuse og fritidshuse. Dertil vil man kunne modtage en energimærkning.
Målet med energimærkning af disse huse er at kunne synliggøre energiforbruget i boligerne i Danmark. Dermed kan de danske boligejere og bygningsejere modtage en viden om hvordan dere nuværende energiforbrug ser ud, og hvordan det kan nedsættes. Nogle af de danske bygninger skal energimærkes cirka hvert femte år. Når det kommer til enfamiliehuse, fritidshuse mm. så skal de kun energimærkes ved salg af grunden/huset. Dermed er alle energimærkninger gyldige frem til fem år!

Læs mere om energimærkning her: Energistyrelsen

Energioptimering af enfamiliehus & fritidshuse

Størstedelen af de Danske energiselskaber har mulighed for at give tilskud. Når det kommer til energiforbedringer i din bolig. Tilskuddet ligger på ca. 30 øre/kWh og du har mulighed for at få tilskud til bl.a.:

  • Isolering/efterisolering
  • Udskiftning/forbedring af kedel- og varmeanlæg
  • Udskiftning af vinduer og døre
  • Facade system til let facade
  • Facade system til let facade, værker eller dit energiselskab, som betyder, at du kan påbegynde arbejdet med at energiforbedre din bolig. Det er materialerne vi giver tilskud til, og du bestemmer derfor selv om du gennemfører arbejdet på egen hånd eller lader en håndværker klare arbejdet for dig.

Når du har færdiggjort energioptimeringen på din bolig. Kan du sende kontrakt, kvittering for alle de brugte materialer, og dermed også det udførte arbejde til dit selvvalgte energiselvskab. Tilskuddet har mulighed for at blive udbetalt direkte på dit valgte kontonummer. Det er enkelt!

Tilskud kan give disse fordele:

  • Du tjener penge for at forbedre dit hus
  • Du tjener langt hurtigere din investering ind
  • Du reducerer din energiregning
  • Du gør en indsats for miljøet

Energioptimering i Herning

Formålet med energioptimering i Herning er at synliggøre husholdningens energiforbrug. Og dermed give informationer om de muligheder der er for at spare, både for pengepungens og miljøets skyld. 

Energiforbedring og optimering gavner ikke kun husholdningens økonomi. Men det sætter også sit præg på klimaet og miljøet. I de fleste tilfælde oplever husholdningerne også en gevinst på sidelinjen i form af en god indeklima, mindre fodkoldt på gulvende og træk i huset.

 

Gyldighedsperiode for energimærkning i Herning og omegn

En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i op til ti år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under ti år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun syv år. Hvis huset sælges flere gange inden for henholdsvis den ti- eller syv-årige periode, kan den samme energimærkning benyttes igen.

Vi vil sammen med dit/ vort energiselskab hjælpe med energioptimering og alt papirarbejde.

Kontakt os for konsulentbistand og råd i forbindelse med energioptimering af din bolig. Ring til os på Tlf: 31564050 eller send os en besked via vores kontaktformular i bunden af siden.

Vi udarbejder en optimeringsrapport og beregner dine besparelser for de optimeringer der kunne være interessant for netop din bolig, og dette ganske gratis og uforpligtende.

Se kunders omtale af virksomheden her